Trænger du til ny faglig inspiration til din undervisning? Med Legende Musikteori møder du et væld af spil, lege og masser af ideer, som på nem vis kan anvendes direkte i din musikundervisning. Den anerkendende pædagogik og brugen af forskellige læringsstile gør eleverne begejstrede og lærerne mærker, hvor sjovt det er med de lækre materialer! Vi ser frem til at præsentere dig for en fantastisk undervisningsmetode inden for musikteori.

Vores kurser

Legende Musikteori

Målgruppe

Fra 3 år op til ? – Individuel undervisning, gruppe undervisning, klasseundervisning, kor, børnehaver, talentklasser, videregående uddannelser.

Musikundervisere

…elsker den anerkendende tilgang, de sjove bevægelseslege, de kreative spil og de lækre materialer

Undervisnings metode

Musik-teoretisk undervisnings metode, der tager afsæt i børns lyst til at lege

Hvad siger vores kunder om os

Jeg har siden 2006 fulgt Inge, Gitte og Carstens arbejde med MMG. De har igennem årene udviklet MMG til et dansk ja måske skandinavisk udtryk med egne sange, spil og forklaringer, der spiller lige ind i den danske folkeskole og Musikskole tradition. Deres arbejde er levende og altid i udvikling således at form og indhold konstant optimeres i mødet med kursister og elever. Jeg har i mange sammenhænge oplevet hvordan børn og voksne leger sig til forståelse af og overblik over den svært tilgængelige musikteori. Inge, Gitte og Carsten er med deres præcise faglige og anerkendende tilgang til undervisning og læring et seriøst bud på et grundlæggende musikalsk fællesskab der kan blive fundamentet til et langt liv med musikken.

Kristian Dalgaard Nielsen

Kristian Dalgaard Nielsen

( Kulturskoleleder )

Det har indiskutabelt været det bedste og mest brugbare kursus jeg har været på i hele mit lærerliv!! Tusind tak for berigelsen af både egen udvikling fagligt og materiale og metoder til formidling til elever - vel at mærke materialer lavet og tænkt i børnehøjde, uden at blive useriøst eller ud fra laveste fællesnævner... !!...... I har med jeres måde at formidle kurset på fyldt i min rygsæk!

Marianne Poulsen

( Folkeskolelærer )

Jeg har virkelig fået fornyet inspiration til at arbejde med teori/ hørelære i såvel min instrumental undervisning som på MMG hold. Jeg synes det er et godt og veludviklet system som jeg glæder mig til at arbejde mere med

Bjørn Hanghøj

( Musikskolelærer )

Jeg bruger MMG i min instrumentalundervisning, i folkeskolen og på talentlinjens musikforståelseshold, dvs. alle aldre og alle tænkelige undervisningsformer. Jeg tilretter spillene efter alder, og selv elever på 20+ år jubler, når tasken kommer frem.

Gertie Johnsson

( Talentkoordinator )

Jeg har fået en mere systematisk tilgang, som jeg har savnet i mit daglige arbejde med børn og musik. Især mine elever med særlige behov har haft stor glæde af, at alle sanser bliver tilgodeset i de forskellige spil og lege. Blue Jello håndtegn hjælper børn med dårligt sprog til at vise, at de er med. Jeg benytter en variation af kodaly¨s rytmesprog som mine elever er vant til sammen med håndtegnene, og det fungerer fint! Endnu engang; tak for et fantastisk inspirerende Unit 1 kursus!

Lotte Auster

( Musikpædagog )

Jeres kursus gav min musikundervisning et fagligt løft, for nu har jeg et redskab som kombinerer teori og praksis. Gennem leg får mine elever og jeg en fælles platform til en dybere forståelse af musikkens opbygning og jeg oplever, at de engagerer sig, i det vi laver, på et helt nyt niveau, fordi det giver mening for dem. Jeg elsker, når de helt tydeligt får "aha-oplevelser", mens vi lytter til et stykke musik, synger en sang eller øver et instrument...og de pludselig opdager sammenhængen mellem vores Music Mind Games aktiviteter og det, som de er i gang med. Jeg har 7 klasser til musik i år foruden to kor...det havde jeg ikke turde sige ja til uden den selvtillid, som jeg kom hjem med efter kurset.

Mette Sandvang Rousing

( Lærer )

Jeg fik ALT det, jeg havde savnet hidtil mht. musikteori i musikundervisningen. Det var et personligt wake-up-call og der var mange ideer til at arbejde videre med på min egen måde. Super god undervisning.

Ann Vestergaard Glistrup

( Musiklærer på Sct. Mariæ Skole, Aalborg )

Jeg har fået en masse ideer og muligheder for at liste hørelære ind som afbræk i min undervisning i klaver, sang, kor og børnehold. Det er virkelig fantastisk lige at kunne hive et spil frem. Det hele er så sammenhængende på alle måder - samtidig med at der er mulighed for at blande det med andre materialer og videreudvikle - elsker Music Mind Games!

Ellen Østergaard Gravesen

( Organist )

Jeg fik lært en super god børnevenlig pædagogisk metode til at instudere Musikteori med alle mine skønne musikskoleelever. Bruger det dagligt og kan virkelig se at det virker - og eleverne kan også lide det! Min egen uddannelse som rytmikpædagog og Music Mind Games smelter sammen. TAK

Britt Egevang

( Rytmikpædagog )